18:45T5D85052
Från: malagainkommande 18:29
19:00T5D85554
Från: barcelonaankommer 19:04